آیا اتاق‌های نشیمن هنوز هم مورداستفاده هستند؟ ۱۶ پروژه که نشان می‌دهد چگونه این فضاهای جمعیتی خانوادگی به خانه معاصر تلفیق می‌شوند.

آیا اتاق‌های نشیمن هنوز هم مورداستفاده هستند؟ ۱۶ پروژه که نشان می‌دهد چگونه این فضاهای جمعیتی خانوادگی به خانه معاصر تلفیق می‌شوند.

Are Living Rooms Still Relevant? 16 Projects that Explore how these Private Gathering Spaces Adapt to the Contemporary Home

خلاصه :

This article explores the evolution of living rooms and the debate surrounding their relevance in contemporary architecture. While many believe in the importance of a dedicated gathering space in a home, others argue that it is a waste of space and money, with millennials being notorious for not valuing living rooms. Architects have adapted the concept of “gathering space” to fit different residential typologies, including private rooms, open-floor plans, extended platforms, terraces, and balconies. As people focus on convenience and functionality, the traditional living room is fading away, and architects are designing spaces that cater to people’s diverse lifestyles and spatial needs.

شرح :

امروزه، معماری انعطاف پذیری شده است به منظور سازگار شدن با شیوه زندگی های متنوع و نیازهای فضایی مردم. با این تغییر، نوع مسکونی تغییر کرده و اتاق های نشیمن در معرض خطر قرار گرفته اند. بسیاری درباره نیاز به داشتن فضای اختصاصی برای استراحت و تفریح تاکید دارند، در حالی که دیگران آن را تلفات فضایی و پولی تلقی می کنند. این بحث سوال مهمی را مطرح می کند: آیا ما هنوز نیاز به اتاق های نشیمن / نشستن داریم؟

در این مقاله، ما به بررسی نحوه تکامل اتاق نشیمن در طول سال ها و چگونگی خواندگی و سازگاری مفهوم “فضای جمع آوری” در معماری مسکونی معاصر می پردازیم.

بسیاری از کشورها بین اتاق های نشیمن و اتاق های خانوادگی تفاوت قائل هستند. اتاق های نشیمن شامل فضاهای شیک و بالاتر هستند، در حالی که اتاق های خانوادگی محیطی کاربردی تر و راحت تر برای بازی و سرگرمی با اعضای خانواده هستند.

در این مقاله، هر دو اتاق نشیمن و اتاق های خانوادگی به عنوان یک فضای جمع آوری بررسی می شوند. تحول و تغییر نوع و التیپ مسکونی به معنای نیاز به فضایی برای آرامش و تفریح ایجاد شده است. برای بسیاری از مردم، داشتن فضای جمع آوری فقط برای استراحت مناسب نیست. در اینجا، ما به بررسی 16 پروژه مختلف برای آشنایی بیشتر با نحوه تغییر و تکامل فضای جمع آوری در معماری مسکونی معاصر می پردازیم.

منابع:
1- shahrsaz.ir ,Are Living Rooms Still Relevant? 16 Projects that Explore how these Private Gathering Spaces Adapt to the Contemporary Home ,2023-04-21 07:30:00
2- https://www.archdaily.com/969304/are-living-rooms-still-relevant-16-projects-that-explore-how-these-private-gathering-spaces-adapt-to-contemporary-architecture?rand=1808

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *